Tillträdesförbud

Ortens jurist tillhör en av landets få experter på tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. I rapporten “Om en snusdosa” gjorde Ortens jurist en genomgång av beslut om tillträdesförbud fattade 2016 och kunde där se att många av dem var fattade på lösa grunder. Rapporten fick sitt namn efter en individ som blivit avstängd en hel säsong för att ha kastat in en snusdosa på planen.

Om du blir förbjuden att gå på matchen – ta chansen att överklaga till Förvaltningsrätten. Om du tillhör en supporter-förening knuten till ditt lag erbjuder Ortens jurist 10 % rabatt.